ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด รับพนักงานธุรการ

วันที่ลงข่าว: 22/02/13

 

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของไทย ที่เกิดจากการร่วมทุนระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทย และกลุ่มแอกซ่า กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต สุขภาพ และบริหารสินทรัพย์ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการรับประกันชีวิต โดยมีความประสงค์จะรับบุคลากรเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและพร้อมเติบโตไปพร้อมกับเราดังนี้ 

ตำแหน่งพนักงานธุรการหรือพนักงานประสานงาน 

ลักษณะงาน 

1. เพศชายหรือหญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขี้นไป

2. วุฒิการศึกษาัตั้งแต่หรือเทียบเท่า ม.6 ขึ้น

3. มีับัตรประจำตัวคนพิการ 

4. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ขยัน อดทน มีใจรักในงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

5. สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 

รายได้ 

เงินเดือนและค่าล่วงเวลา (ถ้ามี) 

สวัสดิการ 

ประกันชีวิตและสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสังคม โบนัส 

เวลาทำงาน 

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.

ท่านใดสนใจติดต่อที่ฝ่ายบุคคลบริษัท โทร. 02-770-9572 หรือ 02-770-9094

อีเมลล์ recruitment@krungthai-axa.co.th 

 

ที่มาของข่าว สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก