ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เชิญร่วมงาน วันโรคหายาก ประเทศไทย ครั้งที่ 3

วันที่ลงข่าว: 21/02/13

เชิญร่วมงาน วันโรคหายาก ประเทศไทย ครั้งที่ 3 เพื่อความรู้ความเข้าใจในโรคหายากที่เกิดจากสาเหตุทางพันธุกรรม เช่น โรคฉี่หอม โรคแอลเอสดี โรคมาแฟน โรคจอตาเสื่อมจากพันธุกรรม โรคเดินเซ เป็นต้น ในวันอาทิตย์ที่ 24 กพ. 56 เวลา 12.00-17.00น.

ที่มาของข่าว สมาคมคนสายตาเลือนราง ประเทศไทย

ภาพประกอบข่าวประชาสัมพันธ์

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก