ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ยะลา มอบบ้านและปรับสภาพแวดล้อมน่าอยู่สำหรับน้องพิการทางสมอง (Day Care) ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ลงข่าว: 08/10/19

        วันที่ 8 ต.ค.62  นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานมอบบ้านแก่ผู้พิการทางสมอง พร้อมปรับปรุงซ่อมแซม ปรับสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ให้การสนับสนุนโครงการ พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะหา อำเภอยะหา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 และองค์การบริการส่วนตำบลกาตอง ร่วมพิธีมอบบ้าน ที่บ้านเลขที่ 95 หมู่ที่ 6 ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 

        นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา กล่าวว่า การมอบบ้านน่าอยู่สำหรับน้องพิการทางสมอง (Day  Care) เป็นไปตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจังหวัดยะลา ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากงบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดประจำปี 2562 เป็นเงิน 1,100,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่น้องพิการทางสมอง (Day Care) ดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 20 หลังคาเรือนๆ ละ 50,000 บาท โดยบูรณาการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา อำเภอยะหา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอยะหา และกองทุนพัฒนาสังคมผู้ด้อยโอกาสและสาธารณสุขเชิงรุกจังหวัดยะลา ทำให้การดำเนินงานดังกล่าวประสบความสำเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดี เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ครอบครัวของคนพิการเป็นอย่างมาก

          "โครงการมอบบ้านและปรับสภาพแวดล้อมน่าอยู่สำหรับน้องพิการทางสมอง (Day Care) ซึ่งอำเภอยะหาเป็นจุดแรกของจังหวัดยะลา ในการมอบบ้านในวันนี้ มีจำนวน 4 หลังคา ประกอบด้วย หลังที่ 1 เด็กหญิงนูรฟาคี บาโงสะนอ บ้านเลขที่ 95 ม.6 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา หลังที่ 2 เด็กหญิงนูรอัฟณีตา ยีระกูดา บ้านเลขที่ 36 ม.2 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา หลังที่ 3 เด็กชายอดิเรก มะแอ บ้านที่ 110/2 ม.6 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา และหลังที่ 4 เด็กหญิงซัลวา สะเอะ บ้านเลขที่ 88 ม.1 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา ทั้งนี้หลังที่เหลือทางจังหวัดยะลา และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา จะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จเร็วๆ นี้ ถือเป็นโครงการของรัฐบาลที่มีการเสริมสร้างสังคมแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนงานด้านคนพิการอย่างจริงจัง ทำให้สังคมดังกล่าวเป็นสังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข" นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าว

        ด้าน นายอะมะ บาโงะสะนอ อายุ 30 ปี ผู้ได้รับมอบบ้านตามโครงการดังกล่าว บอกว่า “ขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในการมอบบ้านและปรับสภาพแวดล้อมในครั้งนี้ ทำให้ครอบครัวของตน และครอบครัวคนอื่นๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังที่รัฐบาลมีแนวคิดที่ว่า ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก