ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พมจ.สตูล เชิญชวนร่วมประกวดเรียงความในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562

วันที่ลงข่าว: 08/10/19

          วันที่  8 ต.ค.62 นางสมใจ โศภาวชิรพรพงศ์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ได้รับการประสานจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562 ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และได้กำหนดให้มีการประกวดเรียงความเนื่องในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธาน คนพิการร่วมจิตอาสา”

         จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนพิการ หรือผู้ที่สนใจส่งเรียงความเข้าร่วมประกวดได้ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ สำนักร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือทาง Email : unitedway@ncswt.or.th โดยส่งผลงานประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ และหมดเขตการส่งผลงานในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 (กรณีส่งทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวฉัตรสุดา สวัสดิ์นะที เลขานุการ ฝ่ายประกวดเรียงความ โทร 089-122-0248 หรือนางวิไลรัตน์ จันทร์เจริญ และ นางสาวศิริวรรณ คำยาน สำนักร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทยฯ โทรศัพท์และโทรสาร 0-2254-7550, 0-2354-7533-37 ต่อ 506,417 E-mail : unitedway@ncswt.or.th

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก