ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา เปิดรับคนพิการฝึกอาชีพ

วันที่ลงข่าว: 20/02/13

 

นายอุดมโชค ชูรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา กล่าวว่า โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เป็นโรงเรียนฝึกวิชาชีพในด้านเทคโนโลยีทันสมัยหลากหลักสูตร ให้กับคนพิการทางการเคลื่อนไหว เช่น แขนขาด ขาขาด อัมพาต โปลิโอ ในการเข้าศึกษาตั้งแต่ขั้นการสมัครและเข้าเรียนจนจบการศึกษา นักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

นอกจาก เสื้อผ้าและค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนเอง เมื่อเรียนจบแล้วโรงเรียนยังช่วยหางานเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และกันยายน-ตุลาคม เป็นช่วงที่โรงเรียนต้องจัดสอบรับนักเรียนใหม่โดยมีการทดสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จะสอบคัดเลือกที่โรงเรียน อาชีวพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 2 เมษายน 2556 และเพื่ออำนวยความสะดวกแกคนพิการ ที่อยู่ในจังหวัดห่างไกล โรงเรียนจึงได้เปิดสอบนอกสถานที่ โดยจะทำการสอบช่วงกลางเดือนมีนาคม ใน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดหนองคาย จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสงขลาและจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้สนใจจะสมัครเข้าเรียน ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ www.rvsd.ac.th หรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 38 716 247-9 ต่อ 6102 หรือ 08 6616 3501

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก