ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พูดคุย นศ.พิการเชียงใหม่ พร้อมเร่งหาสถานที่ฝึกงาน

วันที่ลงข่าว: 25/09/19

         นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงพื้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมหารือกับ น้องต๊อด นายชาตรี กรวัชรธาดา อายุ 22 ปี นักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี 2 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ นักศึกษาพิการครึ่งท่อน ที่ได้โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดีย (Social Media) ช่องทางเฟสบุ๊ค (Facebook) ในกลุ่ม “หางานเชียงใหม่” เพื่อหาสถานที่ฝึกงานตามอู่หรือศูนย์บริการซ่อมเครื่องยนต์ แต่เนื่องด้วยมีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย จึงอาจทำให้หาสถานที่ในการฝึกงานตามทักษะและความถนัดของตนเองมีความยากลำบาก ทั้งนี้ โพสต์ดังกล่าวมีประชาชนได้ให้ความสนใจเข้าไปแสดงความคิดเห็นโดยให้กำลังใจและช่วยกันแชร์กระจายข่าวเป็นจำนวนมาก จึงได้รับมอบหมายจาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ให้จัดหาสถานที่ฝึกงานให้กับ น้องต๊อด พร้อมประสานกับองค์กรภาคเอกชน ภาคธุรกิจในการฝึกงานที่ตรงตามความต้องการ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้ตรงตามความถนัดและทักษะการทำงาน

         ทั้งนี้ ล่าสุดโดยภายหลังการหารือ นางธนาภรณ์ เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้ร่วมพูดคุยและหารือร่วมกับน้องต๊อด โดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ได้มีความห่วงใยจากกรณีดังกล่าว ได้เร่งให้ความช่วยเหลือโดยให้ประสานจัดหาสถานที่ฝึกงาน ในเบื้องต้นทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด ที่ส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพและอาชีพให้คนพิการในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ที่จัดฝึกสอนอาชีพหลักสูตรต่างๆ มีความยินดีรับเข้าฝึกงานในตำแหน่งผู้ช่วยวิทยากร ในสาขาเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ที่ทางศูนย์ฯ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความทันสมัยรองรับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งจะเป็นสาขาใหม่ใน ปี 2563 รวมถึงได้ประสาน บริษัท โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ จำกัด ในแผนกช่างยนต์ และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในแผนกศูนย์บริการในเมืองเชียงใหม่ ทั้งนี้ น้องต๊อด ยังอยู่ระหว่างการตัดสินใจและหารืออาจารย์ที่ปรึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง เพื่อพิจารณาถึงความสะดวกในการเดินทาง และรองรับสาขาวิชาช่างยนต์ที่เรียนมา อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว พก. โดย กระทรวง พม. เตรียมหาหลักสูตรฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาต่อยอดทักษะและส่งเสริมการมีงานทำ มีรายได้ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก