ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายเหล่ากาชาดออกให้ความช่วยเหลือผู้ขอพระราชทานถวายฎีกาในจังหวัดราชบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

วันที่ลงข่าว: 25/09/19

            เวลา 09.30 น. นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี มอบหมายกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ออกให้ความช่วยเหลือผู้ขอพระราชทานถวายฎีกา กรณี นายวิริยะ ผิวยะเมือง อยู่บ้านเลขที่ 123/60 ถนนเพชรเกษม ซอย 1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีภาระเลี้ยงดูบุตรร่างกายพิการเป็นผู้ป่วยติดเตียง 2 คน ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วยได้ เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท พร้อมชุดถุงยังชีพ

            เวลา 11.00 น. ช่วยเหลือผู้ยากไร้ นางสาววาสินี ศิริพิทักษ์ บ้านเลขที่ 26 หมู่ 9 ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมือง เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท

            และเวลา 13.00 น. เหล่ากาชาดฯ ลงพื้นที่ในเขตตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัย จำนวน 4 ราย โดยมอบถุงยังชีพ รายละ 1 ชุด

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก