ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จ.แพร่ จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม

วันที่ลงข่าว: 19/02/13

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2555 รวมจำนวน 100 ทุนเป็นเงิน 500,000 บาท

นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ กล่าวว่า สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจน ตั้งแต่ปี การศึกษา 2550-2555 ประกอบด้วย ปีการศึกษา 2550 จังหวัดแพร่ได้รับทุนจำนวน 19 ทุน รวมเป็นเงิน 177,000 บาท ปีการศึกษา 2551 จังหวัดแพร่ได้รับทุนจำนวน 39 ทุน รวมเป็นเงิน 262,000 บาท ปีการศึกษา 2552 จังหวัดแพร่ได้รับทุนจำนวน 79 ทุน รวมเป็นเงิน 474,000 บาท ปีการศึกษา 2553 จังหวัดแพร่ได้รับทุนจำนวน 93 ทุน รวมเป็นเงิน 465,000 บาท ปีการศึกษา 2554 จังหวัดแพร่ได้รับทุนจำนวน 100 ทุน รวมเป็นเงิน 500,000 บาท และปีการศึกษา 2555 จังหวัดแพร่ได้รับทุนจำนวน 100 ทุน รวมเป็นเงิน 500,000 บาท รวม 6 ปีการศึกษาจำนวน 430 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,378,000 บาท

วันนี้ (18 ก.พ. 56) ได้มีพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2555 จำนวน 100 ทุน เป็นเงินจำนวน 500,000 บาท โดยมีนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธี ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ ทั้งนี้ ผู้รับประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ต่างซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นอย่างยิ่ง ที่ทรงเห็นความจำเป็นและความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุข การพัฒนาศักยภาพผู้พิการแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนปกติหลายเท่า ซึ่งทำให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองต้องมีภาระเพิ่มขึ้น การที่ผู้ได้รับประทานการศึกษาในครั้งนี้เป็นการแบ่งเบาภาระต่างๆ ที่พ่อ แม่ ผู้ปกครองได้รับในระดับหนึ่ง

 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก