ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
101 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การมีงานทำ ข่าวประจำวัน 585
102 ชีวิตเด็กออทิสติกเมื่อเติบใหญ่ ข่าวประจำวัน 584
103 โครงการธรรมะสู่คนพิการ นำหลักธรรม-ฟื้นฟูกำลังใจ ข่าวประจำวัน 583
104 กระทรวงแรงงานให้แรงงานต่างด้าวเรียนภาษาไทย ข่าวประชาคมอาเซียน 583
105 กศน.อุบลฯเปิด"ศูนย์อาเซียนศึกษา" ข่าวประชาคมอาเซียน 581
106 นักวิจัยไทยเจ๋งผลิต “ชุดแสดงผลอักษรเบรลล์” ด้วยแสงซินโครตรอนครั้งแรกของโลก ข่าวประจำวัน 580
107 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร รับสมัครผู้พิการรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2556 ข่าวประจำวัน 576
108 สุดยอด !! ครั้งแรกของโลก วิศวลาดกระบัง คิดค้นแว่นตาสั่งงานเพื่อผู้ป่วยอัมพาต ข่าวประจำวัน 576
109 “ไม่เคยน้อยใจในโชคชะตา” ความในใจเด็กหนุ่มนักดนตรีไร้แขน ข่าวประจำวัน 575
110 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมเตรียมพร้อมต้อนรับคณะคนพิการในโครงการนำร่อง (pilot project) ข่าวประจำวัน 575
111 หนุนเครือข่ายนศ.อาเซียน หลอมเออีซีเป็นหนึ่งเดียว : โดย...ธรรมรัช กิจฉลอง ข่าวประชาคมอาเซียน 573
112 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี แถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ตการกุศล “ปันน้ำใจให้เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ จ.ปทุมธานี” ข่าวประชาสัมพันธ์ 571
113 ขอเชิญประกวดภาพวาดเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ชิงถ้วยพระราชทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ข่าวประชาสัมพันธ์ 568
114 บริษัท ซิลเวอร์ไอซ์ จำกัด รับสมัครงานคนพิการ ข่าวสมัครงาน 567
115 เด็กออทิสติก ทำนายได้ตั้งแต่อยู่ในท้อง? ข่าวประจำวัน 565
116 บจก.ไอ-เซิร์ฟ ต้องการรับคนพิการร่างกาย-เดินได้ ข่าวสมัครงาน 565
117 เกษตรเปิดหลักสูตรอินเตอร์รับอุตสาหกรรมบริการ ข่าวประชาคมอาเซียน 564
118 พก.พม.จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 1 ภายใต้วิสัยทัศน์ไว้ว่า “สตรีพิการ อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี มั่นคงปลอดภัย เข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม” ข่าวประจำวัน 563
119 สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล จัดกิจกรรม แจกรถวีลแชร์ – รถสามล้อโยก ให้คนพิการ ฟรี จำนวน 87 คัน ข่าวประชาสัมพันธ์ 562
120 บจก. แมนพาวเวอร์ ประเทศไทย รับคนพิการทางการได้ยิน ข่าวสมัครงาน 561

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก