ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
8701 อ.ปาย เปิดศูนย์พัฒนาเด็กพิการและด้อยโอกาส ข่าวประจำวัน 404
8702 มูลนิธิพระดาบส จัด "โครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 88" ในเขตพื้นที่ของจังหวัดอ่างทอง ข่าวประจำวัน 412
8703 คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ วิจัย คิดค้นผ่าตัดย้ายเนื้อเยื่อจากบริเวณเข่าไปส่วนอื่นของร่างกายได้สำเร็จ และผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติแล้ว ข่าวประจำวัน 376
8704 พช.เชิญร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงาน “OTOP Midyear 2013 พลังภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่สากล” ข่าวประจำวัน 406
8705 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอำเภอท่าตะเกียบ อำเภอสนามชัยเขต และอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ข่าวประจำวัน 385
8706 ความในใจ “หนูเล็ก” ชีวิตไม่เคยสวมเครื่องแบบนักศึกษา ข่าวประจำวัน 425
8707 มฟล.จัดอบรมวธ.อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 480
8708 เปิดร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่3 ข่าวประจำวัน 425
8709 กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่ง โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปี2556 ข่าวประจำวัน 436
8710 สาวอินเดียกลายเป็นหญิงพิการคนแรกที่ปีนถึงยอดเขาเอเวอเรสต์ได้สำเร็จ ข่าวประจำวัน 360
8711 กรมการพัฒนาชุมชน เตรียมจัดงาน “OTOP Midyear 2013 พลังภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่สากล” ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 2 มิถุนายนนี้ ที่เมืองทองธานี ข่าวประจำวัน 401
8712 จังหวัดศรีสะเกษ ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการ ประจำปี 2556 ข่าวประจำวัน 396
8713 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อทำขาเทียมพระราชทาน ข่าวประจำวัน 522
8714 การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการและการออกบัตร กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 4,251
8715 สุรินทร์เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข่าวประจำวัน 396
8716 จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ข่าวประจำวัน 434
8717 ขนส่งชัยนาทเปิดรับคำขอรับค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเนื่องมาจากประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน 3 -14 มิถุนายนนี้ ข่าวประจำวัน 371
8718 ศธ.ประกาศหลักเกณฑ์เรียนคนพิการ ๙ ประเภท กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 471
8719 กระทรวงไอซีที เดินหน้าส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แก่ผู้พิการ ข่าวประจำวัน 363
8720 จ.หนองคาย จัดโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการ ข่าวประจำวัน 391

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก