ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียง
8241 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดโครงการเสริมพลังคนพิการ หัวข้อ “คนพิการต้นแบบ” ประจำปี 2558 ข่าวประชาสัมพันธ์ 507
8242 มบส.จัดบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู่อาเซียน เตรียมน.ศ.-บุคลากรเพียบองค์ความรู้มุ่งสากล ข่าวประชาคมอาเซียน 508
8243 กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุน ประจำปี 2556 ข่าวประชาสัมพันธ์ 508
8244 เด็กพิเศษ ข่าวประจำวัน 509
8245 รับอะลูมิเนียมทำขาเทียม ข่าวประชาสัมพันธ์ 509
8246 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายกจัดพิธีมอบทุนการศึกษาคุณพุ่ม ข่าวประจำวัน 510
8247 ขาหายไป แต่หัวใจยังอยู่ “ธันย์ ณิชชารีย์” ความคิดงามยามวิกฤต ข่าวประจำวัน 510
8248 ผู้พิการทางสายตารณรงค์เลือกตั้งผู้ว่ากทม. ข่าวประจำวัน 512
8249 ทิศทางการศึกษาของไทยในบริบทประชาคมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 513
8250 คุณค่าของหนังสืออยู่ที่ ‘การอ่าน’ ข่าวประจำวัน 515
8251 ร่วมเสนอชื่อคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2556 ข่าวประชาสัมพันธ์ 515
8252 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร จัดสรรทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2558 ข่าวประชาสัมพันธ์ 516
8253 สนง.จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญผู้สนใจร่วม “กิจกรรมนัดพบตลาดแรงงาน” ข่าวสมัครงาน 517
8254 บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด ต้องการรับคนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงทำงานธุรการ ข่าวสมัครงาน 517
8255 โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา รับสมัครผู้พิการเข้าเรียนภาคเรียนที่ 2 ข่าวประชาสัมพันธ์ 518
8256 สังคมออนไลน์ และการสร้างประชาธิปไตยในอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 521
8257 จ.แพร่ มอบทุนอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จ.สุพรรณบุรี จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2555 ข่าวประจำวัน 522
8258 เด็กไทยอนาคตสดใส พัฒนาครูด้วย TEPE ONLINE ข่าวประจำวัน 525
8259 บทบาท“ผู้นำนักศึกษา”รุ่นใหม่ เตรียมพร้อมสู่อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 526
8260 เปิดใจ"น้องน้อย"สาวพิการได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระเทพฯ ข่าวประจำวัน 527

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก