ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียง
8241 มูลนิธิขาเทียมใน“สมเด็จย่า”จัดตั้ง รง.ขาเทียมแห่งแรกภาคใต้ฝั่งอันดามัน ข่าวประจำวัน 419
8242 กมธ.พัฒนาสังคมและกิจการเด็กฯ วุฒิสภา เตรียมจัดเสวนา ข่าวประจำวัน 420
8243 กมธ.งบประมาณ พิจารณางบของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ โดยอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ยืนยัน งบที่ได้นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รองรับอาเซียน ข่าวประจำวัน 421
8244 มูลนิธิเพื่อนหญิง จัดสัมมนาผู้หญิงกับการทำงานเชิงรุกเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะท้องถิ่น โดยมีแกนนำเครือข่ายสตรี 4 ภูมิภาค เข้าร่วมสัมมนา ที่ จ.อุบลราชธานี ข่าวประจำวัน 421
8245 สมาคมผู้ผลิตอัญมณีจันทบุรีแถลงข่าวเปิดศูนย์ฝึกอัญมณีแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ข่าวประจำวัน 421
8246 จ.พะเยาร่วมกับสวท.พะเยา และศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดกิจกรรมระดมทุนทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการ ข่าวประจำวัน 421
8247 สมัครสอบ ภาค ก. ประจำปี 2556 ข่าวสมัครงาน 422
8248 หวั่นรวมอาเซียนต้องรับมือโรคเพิ่ม ข่าวประชาคมอาเซียน 422
8249 ก.​ไอซีที ​เดินหน้าสร้าง​ความ​เท่า​เทียม​ในสังคม ​เร่งพัฒนา​การ​ให้บริ​การ ICT สำหรับคนพิ​การ ข่าวประจำวัน 422
8250 ผลการแข่งขันกีฬายิงธนูคนพิการสะสมคะแนนอันดับโลก ที่สนามยิงธนู การกีฬาแห่งประเทศไทย ข่าวประจำวัน 422
8251 “ไทย” เจ้าภาพจัดสัมมนา และสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ข่าวประจำวัน 422
8252 จ.นราธิวาส เชิญชวนเสนอชื่อคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเป็นคนพิการต้นแบบ ตามโครงการเสริมพลังคนพิการ สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม ข่าวประชาสัมพันธ์ 423
8253 ร่วมช่วยคนพิการ ข่าวประจำวัน 423
8254 ชมรมสายใจไทยอุดรธานีจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ข่าวประจำวัน 423
8255 คุรุสภาเตรียมออกกฎเกณฑ์ครูต่างชาติใหม่ ข่าวประชาคมอาเซียน 424
8256 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เตรียมจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้ผู้พิการ เพื่อสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเอง ขณะที่ผู้พิการที่ได้รางวัลจากการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ เรียกร้องสังคมให้โอกาสผู้พิการมากขึ้น ข่าวประจำวัน 424
8257 คณะกรรมการกีฬาจังหวัดมหาสารคามมีมติเห็นชอบเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ในปี 2559 ข่าวประจำวัน 424
8258 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร รับสมัครคนพิการเข้าฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 424
8259 รัฐบาลเล็งช่วยผู้พิการ'เปลี่ยนภาระเป็นพลังฯ' ข่าวประจำวัน 425
8260 บันทึกอาเซียน : 45 ปี ประเทศไทย กับ อาเซียน [1] โดย สมเกียรติ อ่อนวิมล ข่าวประชาคมอาเซียน 425

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก