ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียง
8241 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมร่วมบริจาคดวงตาประจำปี 2556 ข่าวประจำวัน 389
8242 ต่างชาติสร้างโรงเรียนนานาชาติในไทยเพิ่มขึ้น ข่าวประชาคมอาเซียน 389
8243 สสจ.ตรัง จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ข่าวประชาสัมพันธ์ 389
8244 เสนอคนไทยรู้จักเพื่อนบ้านอาเซียนผ่านวรรณกรรม ข่าวประชาคมอาเซียน 389
8245 รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างพระพุทธรูปและซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ วันที่ 6 เม.ย. นี้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 390
8246 ไทยจัดทำมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาไอทีเสร็จก่อนเข้าสู่เออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 390
8247 จ.นครพนม เปิดรับบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ประจำปี 2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ 390
8248 กระทรวงอุตสาหกรรม ปั้น Mr.และ Ms.AEC ประจำจังหวัดพร้อมรับเสรีอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 390
8249 วธ. ชูชายแดนใต้ศูนย์กลางวัฒนธรรมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 390
8250 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยโสธร ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนศูนย์บริการคนพิการ ข่าวประจำวัน 390
8251 กทม.ฟุ้งคนพิการแห่ใช้รถตู้ฟรีเพิ่ม เล็งดึงเอกชนร่วมบริจาค-ถกเก็บค่าโดยสาร ข่าวประจำวัน 390
8252 ม.อ. มอบโอกาสเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย “โขน” แก่ผู้พิการและน้องผู้ด้อยโอกาส ข่าวประชาสัมพันธ์ 390
8253 “ศานิตย์” เปิดโครงการม้าตำรวจบำบัดเด็กพิเศษ ข่าวประชาสัมพันธ์ 390
8254 จังหวัดสงขลา เชิญชวนผู้พิการ และผู้สูงอายุรับบริการดูแลสุขภาพ 18-23 พ.ค.นี้ ข่าวประจำวัน 390
8255 อากาศไม่เกี่ยว ทปอ. มีมติยัน′เปิดปิดตามอาเซียน′ - ชี้สอดคล้องสากล ข่าวประชาคมอาเซียน 391
8256 นักเรียนไทย-กัมพูชาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ข่าวประชาคมอาเซียน 391
8257 ญี่ปุ่นจัดตั้งศูนย์พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสำหรับกลุ่มซีแอลเอ็มวีในไทย ข่าวประชาคมอาเซียน 391
8258 จ.สกลนคร มอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ข่าวประจำวัน 391
8259 หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราแถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ตการกุศล ข่าวประจำวัน 391
8260 กรมการขนส่งทางบกเปิดให้ผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนน ขออุปกรณ์แขน-ขาเทียมฟรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2558 นี้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 391

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก