ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียง
8221 มธ เปิดหลักสูตรตรีควบโทจัดการออกแบบ ข่าวประชาคมอาเซียน 386
8222 มหิดลดันแผนส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนในอาเซียนเพิ่ม 10 เท่า ข่าวประชาคมอาเซียน 386
8223 จ.มหาสารคาม เปิดศูนย์รองรับการฝึกอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้พิการ ข่าวประจำวัน 386
8224 อากาศไม่เกี่ยว ทปอ. มีมติยัน′เปิดปิดตามอาเซียน′ - ชี้สอดคล้องสากล ข่าวประชาคมอาเซียน 387
8225 คค.เตรียมนำร่อง 6 หน่วยงานจัดสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ ข่าวประจำวัน 387
8226 จังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ข่าวประจำวัน 387
8227 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี กำหนดจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน ข่าวสมัครงาน 387
8228 มูลนิธิ พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด เชิญชวนผู้พิการร่วมโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิด ข่าวประชาสัมพันธ์ 387
8229 สสจ.ชัยนาทเปิดตัว ทีมหมอครอบครัว สร้างมิติใหม่สุขภาพคนไทย ข่าวประจำวัน 387
8230 มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ จัดกิจกรรม เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม นำนักเรียนโรงเรียนวัดดอนจั่นกว่า 350 คน ชมภาพยนตร์รอบพิเศษ เรื่อง epic บุกอาณาจักรคนต้นไม้ ข่าวประจำวัน 387
8231 กาชาดชัยนาทจัดการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 ข่าวประจำวัน 387
8232 "โยกเยก" ม้าโยกสร้างสรรค์ให้เด็กพิการฝึกโยก ข่าวประจำวัน 388
8233 พัฒนาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 388
8234 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เชิญชวนประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมจัดซื้อผลไม้ เพื่อมอบบ้านพักคนชรา-คนพิการ ข่าวประจำวัน 388
8235 สร้างมาตรฐานบุคลากรท่องเที่ยวไทยรับเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 388
8236 รับสมัครเจ้าหน้าที่ Online Service ข่าวสมัครงาน 388
8237 พมจ.ตราด เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบ “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน” ข่าวประชาสัมพันธ์ 388
8238 ทึ่งสาวพิการแขนสู้ชีวิตเลี้ยงอีก4คน ข่าวประจำวัน 388
8239 กศน.มุกดาหาร ส่งเสริมการอ่านให้ประชาชนอ่านออก เขียนได้ ข่าวประชาคมอาเซียน 388
8240 หัวใจไม่ท้อ ไร้แขนขา สติปัญญายังมี พระบารมีช่วยสานฝันเป็นจริง ข่าวประจำวัน 389

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก