ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าวเรียง จำนวนผู้เข้าชม
8221 บันทึกอาเซียน : 45 ปี ประเทศไทย กับ อาเซียน [6] โดย สมเกียรติ อ่อนวิมล ข่าวประชาคมอาเซียน 499
8222 4 หน่วยงาน ร่วมมือพัฒนาทักษะความรู้ในการทำงานให้กับพนักงานขับรถแท็กซี่นำร่องที่ให้บริการภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ ข่าวประชาคมอาเซียน 115
8223 เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนกระตุ้นมหาวิทยาลัยพัฒนาทุกมิติ ข่าวประชาคมอาเซียน 288
8224 หอการค้าจังหวัดตราดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เปิดงาน“พืชสวนมั่งคั่ง ร่วมค้าสองฝั่งชายแดน ครั้งที่ 1” รับการเข้าสู่ AEC ข่าวประชาคมอาเซียน 270
8225 อธิบดีกรมการค้าภายเปิดการประชุมนานาชาติเศรษฐกิจหลวง พระบางอินโดจีน เมาะลำไย ครั้งที่ 4 ที่จังหวัดพิษณุโลก ข่าวประชาคมอาเซียน 72
8226 กระทรวงแรงงานจัดประชุม ASEAN TVET Conference 2018 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนพัฒนาด้านอบรมเทคนิคและวิชาชีพแรงงาน ข่าวประชาคมอาเซียน 67
8227 จ.อำนาจเจริญ เปิดแถลงข่าว มหกรรม 3 ดี อำนาจเจริญ มุ่งพัฒนาสู่ความยั่งยืน ข่าวประชาคมอาเซียน 164
8228 จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดนิทรรศการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจบทบาทไทยในการเป็นประธานอาเซียน ปี 2562 ข่าวประชาคมอาเซียน 57
8229 ครม.เห็นชอบร่างถ้อยแถลงผู้นำอาเซียน เดินหน้าจัดกิจกรรมปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พร้อมพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก ข่าวประชาคมอาเซียน 35
8230 รายงานขยายประเด็นวันนี้ ยังอยู่ที่เรื่องสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งวันนี้เป็นตอนสุดท้าย ที่จะนำเสนอเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมของไทย ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์และมีคุณภาพ โดยครอบคลุมทุกมิติ ข่าวประชาคมอาเซียน 223
8231 กทม. เตรียมพร้อมบุคลากรทางการศึกษาสู่อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 278
8232 กระทรวงแรงงานสร้างคนป้อน ๑๙ กลุ่มธุรกิจ ข่าวประชาคมอาเซียน 303
8233 ผู้ว่าฯ ตรัง เผย ผลการประชุมมติ ครม.สัญจร เห็นชอบเสนอชื่ออุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตำบลเกาะลิบง จังหวัดตรัง เป็นมรดกแห่งอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 65
8234 ครม.เห็นชอบร่างเอกสารการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และการลงนามในร่างปฏิญญาร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 254
8235 ผ่ายุทธศาสตร์พัฒนาอินโดจีน เร่งการเติบโตรับกระแสเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 338
8236 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เผย ไทยพร้อมสานต่ออาเซียน และข้อริเริ่มด้านนวัตกรรม ข่าวประชาคมอาเซียน 56
8237 กระทรวงดิจิทัลเพื่อสังคม ร่วมขบวนพิธีเปิดงานประตูวัฒนธรรมมุ่งสู่อาเซียน สานศิลป์ วิถีถิ่นอาเซียน ASEAN Original Culture (AEC) ในขบวนสาธารณรัฐประชาชนลาว ข่าวประชาคมอาเซียน 151
8238 ประชาชนชาวอาเซียนกับความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 492
8239 สสว. ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ อนาคตผู้ประกอบการ MSMEs ของอาเซียนในยุคดิจิทัล ข่าวประชาคมอาเซียน 143
8240 กมธ.เด็กฯ กับการเตรียมความพร้อมเด็กไทยสู่เวทีอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 450

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก