ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าวเรียง จำนวนผู้เข้าชม
8221 ศิลปินที่เชียงรายร่วมจัดนิทรรศการภาพวาดสีไทยโทนเชียงราย และนิทรรศการขัวศิลปะ ครั้งที่ 4 ข่าวประชาคมอาเซียน 265
8222 จังหวัดเชียงใหม่ จัดแสดงนิทรรศการบทบาทของจังหวัดเชียงใหม่ ต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย ข่าวประชาคมอาเซียน 50
8223 กระทรวงแรงงานร่วมกับญี่ปุ่นจัดหลักสูตรแรงงานนอกระบบ ข่าวประชาคมอาเซียน 311
8224 จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพให้เยาวชนใน 5 จังหวัดชายแดนใต้รับเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 320
8225 จังหวัดพะเยา เปิด “บ้านบัว หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว” ชุมชนเชิงนิเวศน์ ข่าวประชาคมอาเซียน 261
8226 นายกรัฐมนตรี ปลื้มนานาชาติยอมรับไทยในหลายสาขา สร้างความภูมิใจให้คนไทย วอนประชาชนร่วมกระจายข่าวดีและสร้างสรรค์ สร้างมิติใหม่ในสังคม ข่าวประชาคมอาเซียน 217
8227 รัฐบาลปลื้ม สื่อต่างชาติจัดอันดับ ปี 2559 ประเทศไทยครองอันดับที่ 21 “ประเทศที่ดีที่สุดในโลก” ข่าวประชาคมอาเซียน 277
8228 “พงศ์เทพ” เตรียมเสนอดันไทย ผู้นำด้านการศึกษาในอาเซียน ที่ประชุมซีเมค ข่าวประชาคมอาเซียน 421
8229 จ.มหาสารคาม จัดอบรมภาษาอังกฤษพัฒนาครู กศน. สู่อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 243
8230 กาญจนบุรีเปิดศูนย์อาเซียน เชื่อมโครงการทวาย ข่าวประชาคมอาเซียน 420
8231 ป.ป.ส.แถลงผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ 37 ข่าวประชาคมอาเซียน 236
8232 ชมรมวิชาชีพครูการท่องเที่ยว สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดจัดโครงการหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2560 ข่าวประชาคมอาเซียน 264
8233 ไทยเร่งเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านการจัดประชุมและนิทรรศการ ข่าวประชาคมอาเซียน 278
8234 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการโครงงาน และแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน ประจำปี 2558 ข่าวประชาคมอาเซียน 359
8235 มหาวิทยาลัยของไทยเรียกร้องให้เปิดภาคการศึกษาแบบเดิม ข่าวประชาคมอาเซียน 405
8236 นายกรัฐมนตรี เปิดเผย มีหลายประเทศในยุโรป สนใจที่จะสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของไทย ข่าวประชาคมอาเซียน 141
8237 กระทรวงแรงงาน ประชุมเตรียมพร้อมจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ ข่าวประชาคมอาเซียน 105
8238 สพป.ยะลา เขต 3 จัดโครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ในประชาคมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 176
8239 แรงงานจังหวัดเชียงใหม่เร่งพัฒนาคุณภาพแรงงาน สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ข่าวประชาคมอาเซียน 71
8240 แรงงานเปิดช่องด่วนรับ ๘ วิชาชีพอาเซียนทำงานในไทย ข่าวประชาคมอาเซียน 277

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก