ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าวเรียง จำนวนผู้เข้าชม
8221 กระทรวงวัฒนธรรม จับมือประเทศสมาชิกอาเซียนคัดสรร 130 หนังสือประวัติศาสตร์และวรรณคดีจัดแปลร่วมกันเป็นครั้งแรก ข่าวประชาคมอาเซียน 1
8222 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดห้องสมุดอาเซียนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช คาดหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญพัฒนาประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ข่าวประชาคมอาเซียน 177
8223 ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเหรียญเงินได้รับเงินรางวัลสูงถึง 200,000 บาท ข่าวประชาคมอาเซียน 194
8224 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดเผย มีแผนแม่บทบูรณาการการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร อย่างยั่งยืน ด้าน ททท.สุโขทัย ระบุ มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวกว่า 1 ล้านคน ข่าวประชาคมอาเซียน 196
8225 วิศว จุฬาฯ เปิดหลักสูตรอิงลิชโปรแกรมให้นิสิตภาคปกติเรียนฟรี ข่าวประชาคมอาเซียน 324
8226 ตั้งหลักสูตรโรงเรียนชายแดนสอนภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ข่าวประชาคมอาเซียน 355
8227 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะแรงงาน วิชาชีพที่จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา ข่าวประชาคมอาเซียน 303
8228 นายกรัฐมนตรี ขอประชาชนช่วยกันให้การเลือกตั้งและประชุมอาเซียนสงบเรียบร้อย ข่าวประชาคมอาเซียน 105
8229 รัฐมนตรีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดพิธีมอบห้องสมุดอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 289
8230 มรภ.สงขลา เตรียมผนึกความร่วมมือกรมวิทยาศาสตร์ฯ สร้างเครือข่ายเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ข่าวประชาคมอาเซียน 199
8231 บันทึกอาเซียน : 45 ปี ประเทศไทย กับ อาเซียน [4] โดย สมเกียรติ อ่อนวิมล ข่าวประชาคมอาเซียน 542
8232 จ.จันทบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข่าวประชาคมอาเซียน 156
8233 กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนคนไทยร่วมสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ 2561 วาง 3 แนวทาง รณรงค์การเล่นน้ำ ภายใต้แนวคิด "วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย" ข่าวประชาคมอาเซียน 173
8234 มหาวิทยาลัยสงขลามุ่งสู่การเป็น ฮับอาเซียนตอนล่าง ข่าวประชาคมอาเซียน 363
8235 จ.หนองคาย สัมมนาพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อนาคตจังหวัด ข่าวประชาคมอาเซียน 367
8236 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย จัดการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 (1th ASEAN Coffee Industry Development Conference) ที่จังหวัดเชียงใหม่ ข่าวประชาคมอาเซียน 98
8237 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ยะลา จัดกิจกรรม “พี่น้องอาเซียน” เน้นให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในประชาคมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 273
8238 นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลง ต่อผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 79
8239 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยืนยันว่า 3 อาชีพ ทั้งบัญชี วิศวกร และสถาปนิก ไม่ใช่เป็นการเปิดเสรีให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงาน แต่เป็นการอนุญาตแบบมีเงื่อนไขและให้เข้ามาทำงานเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงประโยชน์ชาติเป็นหลัก ข่าวประชาคมอาเซียน 120
8240 รัฐบาล พอใจสถานการณ์คอร์รัปชันไทย ดีที่สุดในรอบ 6 ปี เป็นอันดับที่ 3 ในกลุ่มอาเซียน ขณะที่นายกรัฐมนตรี หวังให้สังคมร่วมกันต้านทุจริต ปลูกฝังจิตสำนึกสู่เยาวชนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ข่าวประชาคมอาเซียน 296

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก