ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าวเรียง จำนวนผู้เข้าชม
8221 ติวเข้มภาษาอังกฤษ-เขมร ตร.บุรีรัมย์เตรียมพร้อมสู่ “AEC” ข่าวประชาคมอาเซียน 519
8222 สถาบันการศึกษา ร่วมกับภาครัฐ สานความร่วมมือ ส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ข่าวประชาคมอาเซียน 144
8223 จังหวัดตรัง ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมตลาด และเชื่อมโยงการค้าของผู้ประกอบการจังหวัดตรัง เพื่อขยายการค้าและหาตลาดใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการในการทำธุรกิจสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล (Digital Society) ข่าวประชาคมอาเซียน 145
8224 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบนโยบายหน่วยงานในสังกัด เดินหน้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ข่าวประชาคมอาเซียน 221
8225 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยและมาเลเซีย ร่วมหารือแนวทางรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะ ข่าวประชาคมอาเซียน 55
8226 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานทอดผ้าป่าอาเซียน เพื่อใช้มิติศาสนาส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงจำปาสัก เนื่องในวันมาฆบูชา ข่าวประชาคมอาเซียน 321
8227 กทม. ติวเข้ม ๔ ภาษาอาเซียนเตรียมเข้าประชาคม ข่าวประชาคมอาเซียน 421
8228 จังหวัดมุกดาหาร เปิดนิทรรศการโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ข่าวประชาคมอาเซียน 120
8229 วิทยากรจากอาเซียนร่วมประชุมด้านการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ข่าวประชาคมอาเซียน 368
8230 หอการค้าไทยเสนอตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจดึงดูดแรงงานทักษะสูงจากต่างประเทศเข้าไทยเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่เป็นอนาคตของประเทศ ข่าวประชาคมอาเซียน 289
8231 นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 30 อย่างเป็นทางการ ข่าวประชาคมอาเซียน 238
8232 นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงกรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการเข้าร่วมประชุม GMS ครั้งที่ 6 โดยจะเริ่มภารกิจด้วยการหารือทวิภาคีกับผู้นำเวียดนามและลาว ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติเวียดนาม ข่าวประชาคมอาเซียน 162
8233 ศธ.ตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาชวนพูดอังกฤษ โวเป็นแหล่งเรียนรู้ทันสมัยบริการสืบค้นข้อมูล ข่าวประชาคมอาเซียน 480
8234 อบจ.สงขลา จัดสัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ข่าวประชาคมอาเซียน 72
8235 สพฐ กำหนดครูรู้ภาษาเพื่อนบ้าน ข่าวประชาคมอาเซียน 421
8236 "บิ๊กตู่" ชง 3 ข้อมุ่งสู่ประชาคมศก.เอเชียตะวันออก ยินดีพัฒนาการคาบสมุทรเกาหลี ข่าวประชาคมอาเซียน 116
8237 จ.สุรินทร์ เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสหพันธ์สื่อมวลชนอาเซียน UMA : (The Union Media of Asean) ไทย เมียนมา เวียดนาม และกัมพูชา สร้างความสัมพันธ์สื่อมวลชน ตามเส้นทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 187
8238 ศธ.เร่งร่างยุทธศาสตร์พัฒนาผู้เรียน รับมือรวมกลุ่มอาเซียนปี ๕๘ ข่าวประชาคมอาเซียน 349
8239 รัฐสภาไทยพร้อมจัดการประชุมระหว่างคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนกับผู้นำอาเซียน เพื่อผลักดันการทำงานร่วมกับอาเซียนให้ประชาคมอาเซียนบรรลุวิสัยทัศน์อาเซียน 2025 และสู่วิสัยทัศน์อาเซียน 2040 ข่าวประชาคมอาเซียน 84
8240 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยงานสัมมนาใหญ่ "ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีลอาร์เซ็ป" เวทีแรกที่กรุงเทพฯ ประสบความสำเร็จด้วยดี ข่าวประชาคมอาเซียน 91

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก