ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียง
8201 กสทช. ร่วมกับห้างบิ๊กซี เปิดเครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะ ตู้ TTRS เพื่อให้บริการผู้พิการทางการได้ยินในการติดต่อสื่อสาร ข่าวประจำวัน 383
8202 มสธ.เปิดสอนปริญญาโทอาเซียนปี 2557 ข่าวประชาคมอาเซียน 383
8203 สาธารณสุขจัดงานการรณรงค์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ ข่าวประจำวัน 383
8204 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมพลังผู้ใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ข่าวประจำวัน 383
8205 แม่วัย84สู้ชีวิต!เลี้ยงดูลูกพิการวัย54ปี ข่าวประจำวัน 383
8206 กรมประชาสัมพันธ์ ประชุมเตรียมความพร้อมงาน“วันคนพิการ”ปี 2558 ข่าวประจำวัน 384
8207 จ.จันทบุรีจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ข่าวประจำวัน 384
8208 เปิดใจนักศึกษาพิการหัวใจแกร่ง แนน-ทิพภาวรรณ พลล่องช้าง ข่าวประจำวัน 384
8209 ขนส่งชัยนาทเปิดรับคำขอรับค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเนื่องมาจากประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน 3 -14 มิถุนายนนี้ ข่าวประจำวัน 384
8210 ไทยเสนออาชีพเภสัชทำงานได้เสรีในเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 385
8211 จ.สมุทรสงครามจัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ข่าวประจำวัน 385
8212 รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย มอบหมายกรมการปกครอง ขยายความช่วยเหลือคนพิการ โดยนำเจ้าหน้าที่พร้อมคนพิการเยี่ยมบ้านคนพิการ ข่าวประจำวัน 385
8213 ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ ตั้งทีมแพทย์ศัลยกรรมฟรีผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ข่าวประชาสัมพันธ์ 385
8214 ไทยแลนด์เอาท์ดอร์คว้าถ้วยพระเทพฯ ข่าวประจำวัน 385
8215 พิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม 175 ทุน สนับสนุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ที่ จ.นครศรีฯ ข่าวประจำวัน 385
8216 ชวนผู้สูงอายุใชบริการศูนย์ สธ.48 ข่าวประชาสัมพันธ์ 385
8217 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยพ.ศ. ๒๕๕๒ ข่าวประจำวัน 385
8218 ตั้งมหาวิทยาลัยนานาชาติรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดชายแดนไทย-พม่า ข่าวประชาคมอาเซียน 385
8219 จัดหางานปากน้ำจัดนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ข่าวสมัครงาน 385
8220 โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา รับสมัครผู้พิการฝึกอาชีพ ข่าวประชาสัมพันธ์ 386

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก