ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียง
201 ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ร่วมมอบรถเข็นสำหรับผู้พิการในอำเภอแม่สะเรียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข่าวประจำวัน 27
202 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดให้ผู้พิการยื่นขอกู้เงินฉุกเฉินรายละ 1 หมื่นบาท จนถึงวันที่ 31 มีนาคมนี้ ข่าวประจำวัน 27
203 อำเภอปะนาเระจัดกิจกรรมหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ข่าวประจำวัน 27
204 นายกฯ มอบนโยบายจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 65 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ข่าวประจำวัน 27
205 ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ มอบคูปองเงินอุดหนุนทางการศึกษาเด็กพิการ ข่าวประจำวัน 27
206 รองผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ข่าวประจำวัน 27
207 จังหวัดยโสธร ขอความร่วมมือสนับสนุนในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ “ดอกแก้วกัลยา” ข่าวประจำวัน 27
208 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ออกตรวจสอบการขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 โดยการจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการแก่คนพิการ ข่าวประจำวัน 27
209 จ.หนองคาย เทศบาลเมืองหนองคายห่วงใยผู้สูงอายุ ข่าวประจำวัน 28
210 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ให้กับคนพิการที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ข่าวประจำวัน 28
211 รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบรถเข็นวีลแชร์ ข่าวประจำวัน 28
212 ปลุกกระแสเมืองรองฯ เดินหน้า 'เมืองอัจฉริยะ' ข่าวประจำวัน 28
213 พม.ชัยนาท ติดตามและประเมินการให้ความช่วยเหลือประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ข่าวประจำวัน 28
214 อำเภอศรีณรงค์ ร่วมกับ ตำรวจ สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ร่วมซักซ้อมเข้ม การดำเนินการตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ข่าวประจำวัน 28
215 จ.สมุทรปราการจัดกิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” ข่าวประจำวัน 28
216 นายอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยนำพาจิตอาสาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน มอบเสื้อกันหนาวให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลหนองงิ้วและผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง ข่าวประจำวัน 28
217 กระทรวง พม. เตรียมแนวทางรองรับกลุ่มเปราะบางที่ไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ เราชนะ ข่าวประจำวัน 28
218 รองผู้ว่าฯสระแก้ว ร่วมพิธีลงเสาเอกอาคารสำนักงานสมาคมส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทย ข่าวประจำวัน 28
219 จ.ลำปาง จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนในเขตท้องที่ อ.งาว ข่าวประจำวัน 28
220 จังหวัดอำนาจเจริญ จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ข่าวประจำวัน 29

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก