ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าวเรียง จำนวนผู้เข้าชม
201 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ จัดโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ (No One Left Behind)” ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ 289
202 มูลนิธิช่วยคนตาบอดจัดนิทรรศการ “MORE THAN EYES CAN SEE” ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2562 นี้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 175
203 สสจ.ตรัง จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ข่าวประชาสัมพันธ์ 411
204 มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา ขอเชิญบริจาคเงินสมทบกองทุนผู้ป่วย ALS (โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง) ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,207
205 โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมกับสภากาชาดไทย บริการผ่าตัดปากแหว่ง เพดานโหว่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ข่าวประชาสัมพันธ์ 356
206 จัดฟุตบอลช่วยกีฬาคนพิการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 314
207 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ปีการศึกษา 2558 ข่าวประชาสัมพันธ์ 561
208 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดให้ผู้สนใจเสนอขอรับทุนผลิตสื่อดีแก้ปัญหาการเผยแพร่สิ่งที่ไม่เหมาะสมบนโลกออนไลน์ และการใช้นวัตกรรมสื่อที่เหมาะสมกับเด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุ ข่าวประชาสัมพันธ์ 145
209 ชวนบูชาพระนาคปรก “สธ”ช่วยเด็กปัญญาอ่อน ข่าวประชาสัมพันธ์ 738
210 สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด จำหน่ายเข็มกลัดเหรียญสลึงและล็อคเก็ต เพื่อจัดหารายได้สมทบเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกของสมาคม ข่าวประชาสัมพันธ์ 367
211 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ(ราชินี) จ.ลพบุรี รับสมัครผู้พิการอบรม "นักชงมืออาชีพ" รุ่นที่ 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ 695
212 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ขอเชิญร่วมบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ประจำปี 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ 294
213 เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าโรงเรียนคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ข่าวประชาสัมพันธ์ 541
214 งานแนะแนวเรียนต่อมหาวิทยาลัยของ "เด็กพิการ" ข่าวประชาสัมพันธ์ 70
215 เชิญชมการแสดง “ฮาหรรษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ข่าวประชาสัมพันธ์ 449
216 สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ 234
217 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดงานครบรอบ 55 ปี เผยแพร่ผลงานด้านการช่วยเหลือสังคม ตั้งเป้าผนึกกำลังองค์กรเครือข่ายกว่า 900 แห่งพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ ข่าวประชาสัมพันธ์ 441
218 ก.แรงงาน จัดประชันฝีมือคนพิการ บันใดสู่ระดับนานาชาติ ข่าวประชาสัมพันธ์ 175
219 สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อคนพิการจังหวัดสงขลา ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 268
220 การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ปี 2557 ของเทศบาลเมืองสะเดา ข่าวประชาสัมพันธ์ 462

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก