ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
121 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยยากไร้ ในพื้นที่บ้านหนองสองตอน จำนวน 2 ราย ข่าวประจำวัน 6
122 ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 39 จังหวัดสุโขทัย ข่าวประจำวัน 8
123 เยาวชนไทยคว้า 2 เหรียญทองแดง 12 เหรียญฝีมือยอดเยี่ยม จากการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45 ที่สหพันธรัฐรัสเซีย ข่าวประจำวัน 7
124 ปัตตานีจัดงานมหกรรมมรดกปัตตานี มรดกอาเซียน ปี 2562 และงานเทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและ ภาคใต้ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอลล์ ครั้งที่ 18 ข่าวประจำวัน 8
125 พมจ.ยะลา ให้ความรู้ถึงสิทธิและการเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐแก่คนพิการ สร้างความเสมอภาค และมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่ ข่าวประจำวัน 7
126 รพ.สต.บ้านหนองผือ อ.ด่านซ้าย จ.เลย จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลนาหอ ให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ข่าวประจำวัน 10
127 ธอส. ส่งมอบบ้านแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ จำนวน 4 หลัง ใน จ.นครสวรรค์ ข่าวประจำวัน 7
128 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี จัดอบรมโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง ข่าวประจำวัน 8
129 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดนิทรรศการภาพเขียน Paint the Brightest Light ครั้งที่ 6 "ปีมหามงคลพระบรมราชาภิเษก" ข่าวประจำวัน 7
130 สพร.2 สุพรรณบุรี เปิดฝึกอบรมและเยี่ยมชมโครงการทอผ้าซาโอริ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ ข่าวประจำวัน 8
131 อธิบดี พก. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ข่าวประจำวัน 7
132 Tech for Life: ช่วยคนพิการ ข่าวประจำวัน 7
133 ศิลปิน “ไร้แขน” คนแรกของไทย ผู้ไต่ฟ้าท้า “คิลิมันจาโร” สูงสุดในแอฟริกา!! ข่าวประจำวัน 10
134 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ บัตรสวัสดิการเฟส 2 ช่วยเหลือรายพื้นที่ ข่าวประจำวัน 8
135 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผึ้ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเพศชาย ข่าวประจำวัน 9
136 ผู้ว่าฯพิจิตรนำหน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป ข่าวประจำวัน 5
137 ชาวสงขลาทุกเพศทุกวัยและผู้พิการ นับหมื่นคน หลอมดวงใจ ร่วมโครงการ "99 ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์" ข่าวประจำวัน 7
138 โรงพยาบาลชัยภูมิ จัดพิธีรับมอบกายอุปกรณ์ แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง ประจำปี 2562 ข่าวประจำวัน 8
139 ร.10 พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน-สิ่งของผู้พิการ-ทุพพลภาพ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระพันปีหลวง ข่าวประจำวัน 8
140 รพ.สต.บ้านกกจำปา อ.ด่านซ้าย จ.เลย ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย 2 ราย ขับเคลื่อนนโยบายของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอด่านซ้าย (พชอ.) ข่าวประจำวัน 6

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก