ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
121 บุคลากรสถานประกอบกิจการ 22 แห่ง รับมอบเกียรติบัตรผ่านการอบรมมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ข่าวประจำวัน 6
122 เทศบาลนครนครราชสีมา มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ ข่าวประจำวัน 8
123 อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดโครงการ รวมพลัง Shift and Share อาสาทำดี จังหวัดลพบุรี ข่าวประจำวัน 7
124 กระทรวงพาณิชย์ รายงานความคืบหน้า ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค(RCEP) คาดไปได้ที่จะเจรจาจบในปี 2562 ข่าวประจำวัน 8
125 อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดโครงการ รวมพลัง Shift and Share อาสาทำดี จังหวัดลพบุรี ข่าวประจำวัน 8
126 สนง.สาธารณสุขยโสธรเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม ย้ำให้ดูแลสุขภาพประชาชนอย่างเต็มที่ ข่าวประจำวัน 7
127 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่งเสริมสิทธิ สวัสดิการ พัฒนาทักษะดูแลคนพิการในชุมชน ข่าวประจำวัน 9
128 จังหวัดแพร่จัดอบรม หลักสูตรการให้บริการ รถนั่งคนพิการ ระดับพื้นฐาน ข่าวประจำวัน 9
129 ทีมคุณหมอ รพ.กาฬสินธุ์ ลุยน้ำท่วม เยี่ยมผู้ป่วย ข่าวประจำวัน 10
130 อำเภอเมืองสุโขทัยเร่งระบายน้ำที่ไหลล้นคันกั้นน้ำแม่น้ำยมตลอดคืนที่ผ่านมา ข่าวประจำวัน 4
131 สถานีพัฒนาสังคม: การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ข่าวประจำวัน 6
132 สถานีพัฒนาสังคม: การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ข่าวประจำวัน 7
133 รมช.ศธ.กำชับทุก ร.ร.ระวังทัศนศึกษาช่วงหน้าฝน หวั่นเกิดอุบัติเหตุใหญ่ มอบ กศน.ให้ความรู้ป้องกันโรค ข่าวประจำวัน 6
134 คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรวมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา(ชัยภูมิ)จัดโครงการผ่าตัดต้อกระจกสำหรับผู้ยากไร้แก้ปัญหาผู้สูงอายุตาบอด ข่าวประจำวัน 6
135 ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น และเทศบาลบ้านเป็ด ข่าวประจำวัน 6
136 ไทย - ตุรกี หารือทวิภาคีขยายความร่วมมือส่งเสริมสิทธิแรงงาน รองรับสังคมผู้สูงอายุ ข่าวประจำวัน 5
137 พะเยา...จังหวัดพะเยา แถลงข่าวเตรียมจัดงานเยาวชนแห่งชาติ... ข่าวประจำวัน 5
138 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่พิษณุโลกเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ข่าวประจำวัน 5
139 จังหวัดพะเยาแถลงข่าวการจัดกิจกรรมงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ข่าวประจำวัน 5
140 สระแก้วหลั่งไหลร่วมใจสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ หลังที่ 13 และ 14 ตามโครงการกองทุนเงิน 10 บาท ช่วยบ้าน 10 หลัง ข่าวประจำวัน 5

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก