ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อาชีพอิสระ (มีภาษามือ)

วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

ชุด อาชีพอิสระ

 

ภาพประกอบวีดิทัศน์อาชีพอิสระ (มีภาษามือ)


ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
รายการวีดิทัศน์:

รายการวีดิทัศน์

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก