ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ใต้ร่มไม้เลื้อย

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ปิยะพร ศักดิ์เกษม
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 780 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำผู้เขียน_วรรณกรรม เรื่อง ใต้ร่มไม้เลื้อย
 • ตอนที่ 1 ใต้ร่มไม้เลื้อย_พัทธ์ ตอน 1
 • ตอนที่ 2 ใต้ร่มไม้เลื้อย_พัทธ์ ตอน 1 (ต่อ)
 • ตอนที่ 3 ใต้ร่มไม้เลื้อย_พัทธ์ ตอน 2
 • ตอนที่ 4 ใต้ร่มไม้เลื้อย_พัทธ์ ตอน 2 (ต่อ)
 • ตอนที่ 5 ใต้ร่มไม้เลื้อย_พัทธ์ ตอน 3
 • ตอนที่ 6 ใต้ร่มไม้เลื้อย_พัทธ์ ตอน 3 (ต่อ)
 • ตอนที่ 7 ใต้ร่มไม้เลื้อย_พัทธ์ ตอน 4
 • ตอนที่ 8 ใต้ร่มไม้เลื้อย_พัทธ์ ตอน 4 (ต่อ)
 • ตอนที่ 9 ใต้ร่มไม้เลื้อย_พัทธ์ ตอน 5
 • ตอนที่ 10 ใต้ร่มไม้เลื้อย_พัทธ์ ตอน 5 (ต่อ)
 • ตอนที่ 11 ใต้ร่มไม้เลื้อย_พัทธ์ ตอน 6
 • ตอนที่ 12 ใต้ร่มไม้เลื้อย_อรพิม ตอน 1
 • ตอนที่ 13 ใต้ร่มไม้เลื้อย_อรพิม ตอน 2
 • ตอนที่ 14 ใต้ร่มไม้เลื้อย_อรพิม ตอน 2 (ต่อ)
 • ตอนที่ 15 ใต้ร่มไม้เลื้อย_อรพิม ตอน 3
 • ตอนที่ 16 ใต้ร่มไม้เลื้อย_อรพิม ตอน 3 (ต่อ)
 • ตอนที่ 17 ใต้ร่มไม้เลื้อย_อรพิม ตอน 4
 • ตอนที่ 18 ใต้ร่มไม้เลื้อย_อรพิม ตอน 5
 • ตอนที่ 19 ใต้ร่มไม้เลื้อย_อรพิม ตอน 6
 • ตอนที่ 20 ใต้ร่มไม้เลื้อย_พิมลพัทธ์ ตอน 1
 • ตอนที่ 21 ใต้ร่มไม้เลื้อย_พิมลพัทธ์ ตอน 2
 • ตอนที่ 22 ใต้ร่มไม้เลื้อย_พิมลพัทธ์ ตอน 3
 • ตอนที่ 23 ใต้ร่มไม้เลื้อย_พิมลพัทธ์ ตอน 4
 • ตอนที่ 24 ใต้ร่มไม้เลื้อย_พิมลพัทธ์ ตอน 5
 • ตอนที่ 25 ใต้ร่มไม้เลื้อย_พิมลพัทธ์ ตอน 6 จบ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก4
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

Thip.jong
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก