หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร หมวดหมู่/กลุ่มสาระภาษาไทย

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษาเรียง จำนวนผู้เข้าชม
1 แบบเรียนภาษาไทย แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 ชั้น ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 3,324
2 วรรณคดีวิจักษ์ ม. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 3 2544 3,953
3 ทักษะภาษา ป. 5 ภาษาไทย 2544 2,362
4 ภาษาพาที ป. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 2,082
5 แนวการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม ชช. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 615
6 ภาษาพาที ป. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 1,371
7 แนวการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม ชช. 3 ภาษาไทย ช่วงชั้น 3 2544 613
8 แบบฝึกหัดทักษะปฏิสัมพันธ์ ชช. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 565
9 แบบฝึกหัดภาษาไทย เล่ม 2 ป. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 783
10 ภาษาไทย ทางไกล ภาษาไทย มัธยมต้น 2544 488
11 ทักษะภาษา ป. 3 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 3,733
12 ภาษาเพื่อพัฒนาการสื่อสาร ม. 5 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 991
13 ภาษาไทย เล่ม 1 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 617
14 วิวิธภาษา ม. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 3 2544 1,511
15 ภาษาพาที ป. 6 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 1,628
16 วรรณคดีลำนำ ป. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 3,298
17 ประวัติวรรณคดี 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 601
18 วรรณคดีลำนำ ป. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 2,448
19 วรรณสารศึกษา เล่ม 1 ม. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 711
20 แนวการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม ชช. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 542

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก