หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
81 สรรพสิ่งล้วนวิจัย วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 483
82 ตำนานหนังสือสามก๊ก วรรณกรรม/วรรณคดี 482
83 อินโดนิเซีย อดีตและปัจจุบัน ประชาคมอาเซียน 482
84 อิสระ นอกระนาบ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 479
85 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและผลกระทบต่อไทย ประชาคมอาเซียน 477
86 ความสัมพันธ์หญิง-ชายในการจัดการทรัพยากร และระบบนิเวศ ชุมชนที่กำลังเปลี่ยนแปลงของลาว ประชาคมอาเซียน 475
87 ละครแห่งชีวิต วรรณกรรม/วรรณคดี 474
88 พ่อสอนลูก ส่งเสริมการอ่าน 471
89 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนแก่ผู้ช่วยคนพิการและรายการค่าตอบแทนอื่นที่จัดให้มีบริการผู้ช่วยคนพิการ กฏหมาย/อ้างอิง 467
90 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม3 ประชาคมอาเซียน 463
91 ผิวเหลืองหรือผิวขาว วรรณกรรม/วรรณคดี 463
92 วิญญาณที่ถูกเนรเทศ ส่งเสริมการอ่าน 460
93 นิพพาน ธรรมะ/ศาสนา 458
94 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม2 ประชาคมอาเซียน 458
95 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง อัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทางกฎหมาย และจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดีแก่คนพิการ กฏหมาย/อ้างอิง 452
96 ราชาธิราช วรรณกรรม/วรรณคดี 452
97 วิชาแรกวิชาชีวิต ธรรมะ/ศาสนา 451
98 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 ประชาคมอาเซียน 451
99 ตำนานละครอิเหนา วรรณกรรม/วรรณคดี 451
100 ฉากหนึ่งในชีวิต ส่งเสริมการอ่าน 450

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก