หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
221 Hello พูดภาษาอังกฤษคล่องเหมือนเจ้าของภาษา ฉบับพกพาไปเที่ยวต่างประเทศ ภาษา/วัฒนธรรม 205
222 คนอยู่วัด ส่งเสริมการอ่าน 203
223 สอนลูกพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน ภาษา/วัฒนธรรม 199
224 ทะเลราตรี วรรณกรรม/วรรณคดี 197
225 คีตสังหาร วรรณกรรม/วรรณคดี 195
226 THE ASEAN WAY ฟิลิปปินส์ ประชาคมอาเซียน 191
227 THE ASEAN WAY มาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 189
228 สนทนาภาษาอังกฤษได้ใช้ GRAMMAR เป็นเลือก tense ได้ถูกต้อง ภาษา/วัฒนธรรม 188
229 เรามาพูดภาษาอังกฤษภายในครอบครัวกันเถอะ ภาษา/วัฒนธรรม 186
230 มาลีสีเลือด ส่งเสริมการอ่าน 177
231 สีเทาเจ้าตัวจิ๋ว ส่งเสริมการอ่าน 172
232 ธัมมิกสังคมนิยม ธรรมะ/ศาสนา 169
233 THE ASEAN WAY กัมพูชา ประชาคมอาเซียน 159
234 ทางลัดพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน พูดเป็นเร็ว เก่งไว ใช้ได้จริง ภาษา/วัฒนธรรม 149
235 THE ASEAN WAY สิงคโปร์ ประชาคมอาเซียน 148
236 THE ASEAN WAY ลาว ประชาคมอาเซียน 143
237 นิทานคติธรรม ส่งเสริมการอ่าน 140
238 แว้งที่รัก "ชบาบาน" ส่งเสริมการอ่าน 113
239 แสงดาวกลางเมือง ส่งเสริมการอ่าน 90
240 ขนมแม่เอ๊ย ส่งเสริมการอ่าน 30

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก