หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
21 THE ASEAN WAY กัมพูชา ประชาคมอาเซียน 201
22 ธัมมิกสังคมนิยม ธรรมะ/ศาสนา 204
23 มาลีสีเลือด ส่งเสริมการอ่าน 213
24 สีเทาเจ้าตัวจิ๋ว ส่งเสริมการอ่าน 220
25 เรามาพูดภาษาอังกฤษภายในครอบครัวกันเถอะ ภาษา/วัฒนธรรม 223
26 THE ASEAN WAY มาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 224
27 สนทนาภาษาอังกฤษได้ใช้ GRAMMAR เป็นเลือก tense ได้ถูกต้อง ภาษา/วัฒนธรรม 227
28 THE ASEAN WAY ฟิลิปปินส์ ประชาคมอาเซียน 230
29 สูตรเว่ยหล่าง ธรรมะ/ศาสนา 237
30 ทะเลราตรี วรรณกรรม/วรรณคดี 241
31 สอนลูกพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน ภาษา/วัฒนธรรม 242
32 Hello พูดภาษาอังกฤษคล่องเหมือนเจ้าของภาษา ฉบับพกพาไปเที่ยวต่างประเทศ ภาษา/วัฒนธรรม 243
33 กิเลส ธรรมะ/ศาสนา 244
34 พินิจภาษา เล่ม 1 ส่งเสริมการอ่าน 247
35 คนอยู่วัด ส่งเสริมการอ่าน 249
36 คีตสังหาร วรรณกรรม/วรรณคดี 252
37 วังพญาพราย วรรณกรรม/วรรณคดี 256
38 นักล่าปราสาท ประวัติศาสตร์/สารคดี 262
39 THE ASEAN WAY เมียนมาร์ ประชาคมอาเซียน 264
40 กระเตงลูกเที่ยว ประวัติศาสตร์/สารคดี 279

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก