หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียงจากน้อยไปมาก หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
121 ปลายเทียน วรรณกรรม/วรรณคดี 2,828
122 ประวัติศาสตร์ลาว ประชาคมอาเซียน 526
123 ประมวลนิทาน ร.6 วรรณกรรม/วรรณคดี 583
124 ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ เล่ม 2 วรรณกรรม/วรรณคดี 787
125 ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ เล่ม 1 วรรณกรรม/วรรณคดี 1,784
126 ประชาธิปไตยกับประชาสังคมกัมพูชา ประชาคมอาเซียน 681
127 ปกิณกคดีประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,726
128 บ้านไร่ เรือนตะวัน วรรณกรรม/วรรณคดี 2,439
129 บ้านหนังสือในหัวใจ วรรณกรรม/วรรณคดี 2,216
130 บ้านร้อยดอกไม้ วรรณกรรม/วรรณคดี 2,582
131 บูรพา วรรณกรรม/วรรณคดี 2,735
132 บานไม่รู้โรย วรรณกรรม/วรรณคดี 1,383
133 บัลลังก์แสงเดือน วรรณกรรม/วรรณคดี 3,005
134 บทสร้างนิสัย ธรรมะ/ศาสนา 1,570
135 บทละครนอก เรื่อง ยุขัน วรรณกรรม/วรรณคดี 1,200
136 น้ำใสใจจริง วรรณกรรม/วรรณคดี 2,266
137 นิเวศประวัติศาสตร์ : พรมแดนความรู้ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 920
138 นิทานสนุกปลุกใจ ธรรมะ/ศาสนา 2,852
139 นิทานธรรมะบันเทิง ธรรมะ/ศาสนา 2,527
140 นายหน้ากับกระบวนการย้ายถิ่นแรงงานข้ามชาติจากพม่า: กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ประชาคมอาเซียน 662

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก