หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียงจากน้อยไปมาก หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
121 ปลายเทียน วรรณกรรม/วรรณคดี 2,835
122 ประวัติศาสตร์ลาว ประชาคมอาเซียน 526
123 ประมวลนิทาน ร.6 วรรณกรรม/วรรณคดี 588
124 ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ เล่ม 2 วรรณกรรม/วรรณคดี 789
125 ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ เล่ม 1 วรรณกรรม/วรรณคดี 1,789
126 ประชาธิปไตยกับประชาสังคมกัมพูชา ประชาคมอาเซียน 681
127 ปกิณกคดีประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,729
128 บ้านไร่ เรือนตะวัน วรรณกรรม/วรรณคดี 2,441
129 บ้านหนังสือในหัวใจ วรรณกรรม/วรรณคดี 2,227
130 บ้านร้อยดอกไม้ วรรณกรรม/วรรณคดี 2,588
131 บูรพา วรรณกรรม/วรรณคดี 2,741
132 บานไม่รู้โรย วรรณกรรม/วรรณคดี 1,386
133 บัลลังก์แสงเดือน วรรณกรรม/วรรณคดี 3,010
134 บทสร้างนิสัย ธรรมะ/ศาสนา 1,570
135 บทละครนอก เรื่อง ยุขัน วรรณกรรม/วรรณคดี 1,200
136 น้ำใสใจจริง วรรณกรรม/วรรณคดี 2,269
137 นิเวศประวัติศาสตร์ : พรมแดนความรู้ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 921
138 นิทานสนุกปลุกใจ ธรรมะ/ศาสนา 2,855
139 นิทานธรรมะบันเทิง ธรรมะ/ศาสนา 2,528
140 นายหน้ากับกระบวนการย้ายถิ่นแรงงานข้ามชาติจากพม่า: กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ประชาคมอาเซียน 664

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก