หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียงจากน้อยไปมาก หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
21 แกะรอยไอน์สไตน์ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 2,506
22 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: นโยบายต่างประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ ประชาคมอาเซียน 938
23 เอกภพ : เพื่อความเข้าใจในธรรมชาติของจักรวาล วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 2,028
24 เส้นไหมสีเงิน วรรณกรรม/วรรณคดี 3,263
25 เสภา ขุนช้าง-ขุนแผน วรรณกรรม/วรรณคดี 5,136
26 เวียดนามหลากมิติ ประชาคมอาเซียน 171
27 เล่าเรื่องพม่ารามัญ ประชาคมอาเซียน 1,643
28 เล่านิทานให้หนูฟังหน่อย วรรณกรรม/วรรณคดี 2,845
29 เลียดก๊กเอ๋า เล่ม 2 ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,092
30 เลียดก๊กเอ๋า เล่ม 1 ประวัติศาสตร์/สารคดี 3,527
31 เรือนไม้สีเบจ วรรณกรรม/วรรณคดี 2,461
32 เที่ยวบินยามเช้า วรรณกรรม/วรรณคดี 1,406
33 เทศนาวาไรตี้ ธรรมะ/ศาสนา 1,325
34 เด็กหญิงแห่งกลางคืน วรรณกรรม/วรรณคดี 1,579
35 เช้าชื่น คืนฉาย วรรณกรรม/วรรณคดี 2,300
36 เช้าครึ่งชาม เย็นครึ่งชาม วรรณกรรม/วรรณคดี 1,345
37 เกาะเกร็ด : วิถีชีวิตชุมชนชาวมอญริมน้ำเจ้าพระยา วัฒนธรรม/ประเพณี 1,354
38 อ่านหนังสือเล่มนี้เถอะ...ที่รัก วรรณกรรม/วรรณคดี 1,660
39 อ่านสนุกปลุกสำนึก เล่ม 2 ส่งเสริมการอ่าน 949
40 อ่านสนุกปลุกสำนึก เล่ม 1 ส่งเสริมการอ่าน 1,395

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก