หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียงจากน้อยไปมาก หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
21 แกะรอยไอน์สไตน์ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 2,549
22 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: นโยบายต่างประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ ประชาคมอาเซียน 955
23 เอกภพ : เพื่อความเข้าใจในธรรมชาติของจักรวาล วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 2,050
24 เส้นไหมสีเงิน วรรณกรรม/วรรณคดี 3,330
25 เสภา ขุนช้าง-ขุนแผน วรรณกรรม/วรรณคดี 5,229
26 เวียดนามหลากมิติ ประชาคมอาเซียน 237
27 เล่าเรื่องพม่ารามัญ ประชาคมอาเซียน 1,715
28 เล่านิทานให้หนูฟังหน่อย วรรณกรรม/วรรณคดี 2,907
29 เลียดก๊กเอ๋า เล่ม 2 ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,115
30 เลียดก๊กเอ๋า เล่ม 1 ประวัติศาสตร์/สารคดี 3,586
31 เรือนไม้สีเบจ วรรณกรรม/วรรณคดี 2,536
32 เที่ยวบินยามเช้า วรรณกรรม/วรรณคดี 1,445
33 เทศนาวาไรตี้ ธรรมะ/ศาสนา 1,347
34 เด็กหญิงแห่งกลางคืน วรรณกรรม/วรรณคดี 1,609
35 เช้าชื่น คืนฉาย วรรณกรรม/วรรณคดี 2,355
36 เช้าครึ่งชาม เย็นครึ่งชาม วรรณกรรม/วรรณคดี 1,375
37 เกาะเกร็ด : วิถีชีวิตชุมชนชาวมอญริมน้ำเจ้าพระยา วัฒนธรรม/ประเพณี 1,375
38 อ่านหนังสือเล่มนี้เถอะ...ที่รัก วรรณกรรม/วรรณคดี 1,700
39 อ่านสนุกปลุกสำนึก เล่ม 2 ส่งเสริมการอ่าน 977
40 อ่านสนุกปลุกสำนึก เล่ม 1 ส่งเสริมการอ่าน 1,441

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก