ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง

ลำดับ ชื่อบทความเรียงจากน้อยไปมาก ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
41 “รายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ” ตอนที่2 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 295
42 “รายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ” ตอนที่1 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 317
43 “รถเมล์ชานต่ำ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 310
44 “มุมมองของนักดนตรีมืออาชีพกับลูกศิษย์คนพิการ ตอน 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 315
45 “มุมมองของนักดนตรีมืออาชีพกับลูกศิษย์คนพิการ ตอน 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 322
46 “มิสเจเนวีฟ คอลฟีลด์” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 266
47 “มาตรา 35” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 281
48 “มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 398
49 “มาตรฐานองค์กรคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 346
50 “พระเอก MV มือกลองที่มองไม่เห็น” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 461
51 “พระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 270
52 “พระราชดำรัสของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 280
53 “พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 251
54 “พระคุณครู”ตอนที่ 2 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 345
55 “พระคุณครู”ตอนที่ 1 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 355
56 “ผลงานสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 105
57 “ผลของการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวที่ลูกมีอาชีพตาม กม. จ้างงานคนพิการ ม.33 และ 35” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 292
58 “ผลกระทบเหยื่อเมาแล้วขับ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 295
59 “ป้องกันอุบติเหตุ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 304
60 “ประสบการณ์ที่ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 301

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก